روماني

همه چیز درباره روماني

 
 

نمايشگاه رومانی

فروشنده رومانی

روماني

روماني

تاريخ روماني
سرزميني كه امروزه بنام روماني معروف است ابتدا داچيا ناميده مي شد. عمده ساكنان آن از منطقه تراچ در يونان بودند كه يونانيها آنها را بنام گتاي مي شناختند. بين سالهاي 101 تا 106 ميلادي سرزمين داچيا توسط ترايان، امپراطور روم، فتح و تبديل به يكي از استانهاي اين امپراطوري شد. در سال 270 ميلادي امپراطوري روم نيروهاي خود را از داچيا عقب كشيد اما تعدادي از روميها ترجيح دادند در اين منطقه بمانند، لذا تحت نفوذ روميها مردم داچيا زبان لاتين را انتخاب كردند. در طي هزار سال پس از آن اين منطقه مورد هجوم هونها، اسلاوها و بلغارها قرار گرفت. اسلاوها در قرن چهارم مسيحيت را به اين منطقه آوردند و با اقامت در روماني و مبادرت به ازدواج با ساكنان داچيا موازنه نژادي قبلي در داچيا را متحول نمودند. بتدريج اسلاوها تبديل به يك گروه نژادي قوي شده و به ولاحها معروف شدند. در قرن نهم ميلادي بلغارها ساختار شرقي مذهب ارتدوكس را در اين منطقه رواج دادند.
در سال 1003 ميلادي شاه اشتفان اول از مجارستان كنترل خود را براغلب بخشهاي ترانسيلوانيا (مناطق مركزي و شمالغرب ف

تور دبی ارزان قیمت بهار 94

تور دبی ارزان قیمت بهار 94

تور رومانی

تور رومانی

روماني

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آسان هجرت

شرکت خدمات مسافرتی بهار پرستوها

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی سام الیت

شرکت خدمات مسافرتی گردشگری گلچین

شرکت خدمات مسافرتی میترا گشت پرواز

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی شاهین پرواز سماء

آژانس هواپیمایی اوج ماندگار پرواز - تلفن 22908979

خدمات مسافرتی و جهانگردی همسفر

تور دبی ارزان قیمت بهار 94

تور رومانی